Nad otázkou prvej pomoci sa mnohí z nás zamyslia až vo chvíli, keď ju naozaj treba poskytnúť. A to, ako vieme, už môže byť často neskoro. Naučte sa preto pravidlá prvej pomoci pri úraze hneď, aby ste boli vždy pripravení ich použiť.

Viete, čo robiť, keď sa vášmu kolegovi, prípadne aj vám, stane pracovný úraz? Pozrime sa spolu na základné pravidlá, ktoré vám pomôžu pri rôznych typoch zranenia. Tipy využijete pri pracovných úrazoch, ktoré sa stali pri plnení pracovných úloh, ale tiež pri úrazoch vo voľnom čase.

Čo je prvá pomoc?

Pod pojmom “prvá pomoc” rozumieme bezprostrednú pomoc poskytnutú zranenej osobe predtým, ako sa dostane do rúk záchranárov alebo lekárov. Ide o jednoduché úkony zvyčajne bez použitia špeciálnych pomôcok, ktorých účelom je riešiť najmä životohrozujúci stav zraneného, akým je napríklad bezvedomie, šok, zástava srdca, zástava dýchania či krvácanie.

Pred poskytnutím prvej pomoci je nevyhnutné najprv zhodnotiť celú situáciu a myslieť v prvom rade na to, aby sme neohrozili samého seba. Následuje: 

 • analýza zranenia, jeho vážnosti a jeho príznakov
 • poskytnutie neodkladnej prvej pomoci
 • privolanie záchranky na čísle 112 alebo 155, či odovzdanie zraneného do rúk odborníkov.

Zastavenie dýchania alebo srdca

Toto je jeden z najviac život ohrozujúcich stavov a vyžaduje si preto okamžitú akciu. Ak zistíte, že váš kolega alebo iná postihnutá osoba je v bezvedomí, nedýcha, nereaguje alebo nemá tep, okamžite: 

 • Položte osobu na rovný povrch
 • Ak je to nutné, spriechodnite dýchacie cesty.
 • Začnite s resuscitáciou:
  • Stláčajte silno hrudník v strede obomi dlaňami.
  • Vykonajte 30 stlačení do približne 5 cm hĺbky.
  • Potom vykonajte 2 záchranné vdychy, z ktorých každý by mal trvať 1 sekundu.
  • Postup opakujte do obnovenia životných funkcií alebo príchodu záchranárov.
 • Pamätajte si, že aj zlá resuscitácia je lepšia ako žiadna 

Šok 

Šoková reakcia môže nastať pri akomkoľvek vážnom, ale aj menej vážnom poranení, pri nečakanej vážnej životnej situácii alebo pôsobením extrémneho stresu. Medzi najčastejšie príznaky patria:

 • Zrýchlené dýchanie
 • Rýchly alebo slabý pulz
 • Strata orientácie
 • Rozmazané videnie
 • Nepokoj
 • Nevoľnosť
 • Smäd
 • Studený pot

Pri spozorovaní niektorých z týchto príznakov zahájte protišokové opatrenia. Ak postihnutá osoba nemá zároveň aj poranenie hlavy, nie je v bezvedomí a nemá srdcové a dýchacie problémy, uložte ju do protišokovej polohy tým, že zdvihnete jej nohy o 30 cm

Následne aplikujte pravidlo 5T:

 1. Ticho -Snažíme sa zaistiť tichú, pokojnú atmosféru a aktívne upokojovať postihnutého.
 2. Teplo - Zabránime podchladeniu, napríklad zabalením do prikrývky.
 3. Tekutiny - Postihnutému nepodávame tekutiny, ale môžeme mu ovlažiť pery vodou.
 4. Tíšenie bolesti - Ak je postihnutý zranený, ošetríme poranenia. Nepodávame lieky bez konzultácie so zdravotníkom či lekárom.
 5. Transport - Zabezpečíme odbornú lekársku pomoc privolaním záchranky alebo prevozom do nemocnice.

Zlomenina

V prípade pádu, pošmyknutia či úderu môže prísť k zlomenine. Ak postihnutá osoba pociťuje silnú bolesť, obmedzenie pohybu, deformáciu či opuch, môžeme predpokladať fraktúru, ale tiež vykĺbenie či vyvrtnutie. Podanie prvej pomoci je však rovnaké, preto sa analýzou nemusíme zaoberať. 

Ak je koža na mieste poranenia neporušená, ide o zatvorenú zlomeninu, ak je pretrhnutá a sprevádzaná ranou, ide o otvorenú zlomeninu. Podáme prvú pomoc: 

 • Pri otvorenej zlomenine najprv zastavíme krvácanie stlačením a ranu ošetríme obväzom.
 • Zabezpečíme, aby sa poranený nehýbal a zostal v kľude.
 • Následne vytvoríme oporu podložením rúk pod a nad miesto zlomeniny. Znehybníme tak končatinu a kĺb pod a nad zlomeninou.
 • Ak ide o zlomeninu ruky, končatinu dáme do závesu z trojrohej šatky či inej tkaniny, ktorú máme po ruke.
 • Ak ide o zlomeninu dolnej končatiny, vytvoríme oporu priložením zdravej končatiny a priviazaním.
 • Aplikujeme protišokové opatrenia a zabezpečíme odbornú lekársku pomoc.

 

Popálenina

Pri práci s horúcimi látkami, výparmi či v prostredí s extrémnou teplotou môže ľahko dôjsť k popáleninám. Ak spozorujeme začervenanie kože, pľuzgiere či iné vážne narušenie štruktúry kože, zahájime prvú pomoc:

 • Postihnuté miesto sa snažíme okamžite ochladiť a stlmiť bolesť. Aplikujeme studenú vodu po dobu 20 minút.
 • Horiaci odev uhasíme, no nestrhávame prilepené časti látky.
 • Poranené miesto prikryjeme čistou potravinárskou fóliou, mikroténovým vreckom, obväzom či inou čistou tkaninou.
 • Aplikujeme protišokové opatrenia a zabezpečíme odbornú pomoc.

Poleptanie

Pri práci s chemickými látkami, ako sú kyseliny a žieraviny môže dôjsť k poleptaniu kože, očí a slizníc. Medzi príznaky patrí zmena farby a štruktúry kože alebo pier, bolesť, pálenie či nemožnosť otvoriť oči. Poskytneme prvú pomoc:

 • Pri podávaní pomoci najprv chránime samého seba, aby sme neprišli do priameho styku s látkou.
 • Pri poleptaní suchou látkou v podobe prášku či pevnej hmoty miesto ošetríme rovnako suchou mechanickou cestou. V žiadnom prípade nepridávame tekutiny, ktoré by mohli látku aktivovať.
 • Pri poleptaní tekutinou aplikujeme prúd čistej vody po dobu 20 minút.
 • Oblečenie, ktoré prišlo do styku s látkou, vyzlečieme.
 • Pri poleptaní očí ich vyplachujeme vodou po dobu 15 minút.
 • Pri vypití žieraviny opakovane vyplachujeme ústa vodou, následne po malých dúškoch podávame vodu v objeme 250 ml.
 • Zabezpečíme odbornú pomoc a poskytneme informácie o látke, kktorou bola osoba poleptaná. Ideálne prinesieme so sebou nádobu či etiketu.

 

Krvácanie

Pri rôznych druhoch mechanického zranenia môže dôjsť k väčšiemu či menšiemu vonkajšiemu krvácaniu. Ak je malé, okolie rany deizinfikujeme a ošetríme ju klasicky náplasťou či sterilným obväzom. Ak je však krvácanie väčšie, aplikujeme pravidlo 5Z:

Zistiť krvácanie

Zatlačiť na ranu

          Postihnutému zatlačíme na ranu, čím zastavíme krvácanie. Následne ranu prekryjeme obväzom. Ak máme po ruke tlakový obväz, použijeme ho, vďaka čomu máme voľné ruky na ďalšiu pomoc.

          Drobné cudzie telesá v rane odstránime. Veľké predmety z rany neodstraňujeme, pretože by sme mohli len zosilniť krvácanie.

Zdvihnúť nad úroveň srdca

          Postihnuté miesto znehybníme a snažíme sa dostať jeho polohu ho nad úroveň srdca.

Zabrániť šoku

         Aplikujeme protišokové opatrenia a 5T.

Zavolať záchranku

          Zabezpečíme privolanie záchranárov alebo prevoz do nemocnice. 

Rezné, tržné či bodné rany

Pri akejkoľvek nešikovnom kontakte s ostrým predmetom môže dôjsť k reznému, tržnému či bodnému poraneniu kože. Takáto rana zvyčajne nielen krváca, ale v prípade rôznych klincov, drôtov a iných nečistých predmetov môže dôjsť k infekcii. Ako postupovať?

 • Pri krvácaní postupujeme podobne ako v bode vyššie. Okraje rany tlačíme k sebe, aplikujeme tlak a obväz. Ranu polohujeme nad úroveň srdca.

 • Ak je rana znečistená a je to možné, umyjeme ju a vyčistíme. Neodstraňujeme však väčšie predmety, ale ich len obložíme obväzom.

 • Pri kontakte s kovovými predmetmi, ako sú drôty, klince, či pri kontakte so zvieraťom, skonzultujeme s lekárom očkovanie proti tetanu.

 • Zabezpečíme odbornú lekársku pomoc. 

Veríme, že tieto informácie nikdy nebudete musieť použiť v praxi a ak áno, že pre vás budú užitočné. Dávajte si pri práci pozor a myslite na bezpečnosť.