Spoločnosť PROTECT SK s.r.o., IČO 481 39 726, so sídlom Diaľničná cesta 10C, 903 01 Senec, zapísaná v obchodnom registri ORSR: oddiel: Sro, Vložka číslo: 103803/B, zastúpená Mgr. Lukáš Novotný, prokúra (ďalej tiež „My“) ako správca osobných údajov vás ako používateľa webových stránok www.protect.com, zákazníkov, distribútorov a dodávateľov informuje o nižšie opísanom zhromažďovaní osobných údajov a zásadách ochrany súkromia.

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, a preto sa budeme v našich vzťahoch s vami riadiť vždy týmito zásadami. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú najmä:

 • Aké vaše osobné údaje budeme spracovávať;
 • Na aké účely a akým spôsobom budeme vaše osobné údaje spracovávať a právny základ ich spracovania;
 • Komu môžu byť vaše osobné údaje odovzdané;
 • Ako dlho budeme vaše osobné údaje spracovávať;
 • Aké máte vo vzťahu k ochrane vašich osobných údajov práva.

V prípade, že budete potrebovať ktorúkoľvek časť textu vysvetliť, poradiť alebo prerokovať ďalšie spracovanie vašich osobných údajov, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

ROZSAH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Keď nás kontaktujete prostredníctvom webových stránok, môžete byť požiadaní o vyplnenie určitých údajov o sebe alebo vašej spoločnosti. Týmito údajmi môžu byť najmä:

 • meno a priezvisko alebo obchodná firma;
 • adresa alebo sídlo spoločnosti;
 • dátum narodenia alebo identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo;
 • telefónne číslo;
 • e-mailová adresa;
 • IP adresa
 • údaje získavané prostredníctvom cookies v Google Analytics a Google Tag Manager

Naše webové stránky nie sú určené pre osoby mladšie ako 16 rokov. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov nespracovávame.

COOKIES

Naše webové stránky používajú súbory cookie (malé textové súbory umiestnené na vašom zariadení), ktoré slúžia na poskytovanie webov a online služieb a zhromažďovanie údajov. Text v súbore cookie je často tvorený radom čísel a písmen, ktoré identifikujú váš webový prehliadač, resp. počítač, ale môže obsahovať aj iné informácie. Tieto informácie môžeme zhromažďovať pri vašej interakcii s webovou stránkou, ako je prihlásenie na odber newslettera, odoslanie kontaktného formulára alebo dopyt po našich službách či tovare, prihlasovanie do zákazníckej či dodávateľskej zóny, prípadne vyplnenie iných polí formulárového typu. Viac o cookies sa môžete dozvedieť napríklad na internetovej encyklopédii Wikipedia tu.

Tieto údaje zhromažďujeme iba vtedy, keď odošlete jeden z vyššie uvedených formulárov.

Ďalej naše webové stránky môžu zhromažďovať informácie zahrňujúce napr. typ prehliadača alebo operačného systému, IP adresu, návštevy webu, poskytovateľa internetového pripojenia a iné informácie podobného charakteru.

Všetky údaje sú prostredníctvom našich webových stránok zhromažďované pomocou systému Google Analytics a Google Tag Manager a slúžia výhradne na zlepšovanie služieb návštevníkom našich stránok a na marketingové účely. Možnosť, ako predísť zhromažďovaniu týchto informácií, je opísaná v odseku nižšie. V žiadnom prípade však tieto údaje nepredávame, nevymieňame alebo neprenajímame.

Väčšina webových prehliadačov automaticky prijíma súbory cookie, ale poskytuje ovládacie prvky, ktoré umožňujú ich blokovanie alebo odstránenie.

Naša spoločnosť využíva tieto súbory cookies:

Názov cookie alebo vydavateľ Typ Doba trvania
Google Analytics / Google.com
(1P_JAR / AID / APISID / CONSENT / HSID / NID / SAPISID / SID / SIDCC / SSID / _ga / gat / _gid / __gfp_64b)

Analytical
Tracking

3d-parties

Persistent
1 deň
1 mesiac
3 mesiaca
6 mesiaca
9 mesiacov
24 mesiacov
30 mesiacov
244 mesiacov

DoubleClick
(DSID / IDE)

Tracking
Konverzní
Remarketing

3d-parties

Persistent
14 dní
3 mesiaca

Youtube.com
(APISID / CONSENT / HSID / LOGIN_INFO / PREF / SAPISID / SID / SSID / VISITOR_INFO1_LIVE / YSC / remote_sid)

Analytical
Tracking
Remarketing

3d-parties

Session
Persistent
1 den
8 mesiacov
12 mesiacov
24 mesiacov
244 mesiacov

Facebook.com
(c_user / datr / fr / pl / sb / wd / xs)

Analytical
Tracking

3d-parties

Session
Persistent
8 dní
2 mesiaca
3 mesiaca
4 mesiaca
24 mesiacov
30 mesiacov

 newsletter Tracking Session
 Protect_recentviews Analytical
Tracking
Persistent
3 mesiaca
cookie-protect-com Analytical
Tracking 
Persistent
195 mesiacov 
 PHPSESSID  Essential Session 
 _gat_newsletterTracker

Analytical,
Tracking,
Konverzní

3rd-parties

Session

AKO ODMIETNUŤ POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIE

Na súboroch cookie sú založené niektoré funkcie našich služieb. Aj v prípade, že ste udelili súhlas s používaním cookies, ktoré sledujú vaše správanie na webových stránkach, môžete ich používanie následne blokovať. Pokiaľ sa rozhodnete súbory cookie blokovať, nebudete sa pravdepodobne môcť prihlásiť alebo tieto funkcie používať a môže dôjsť k strate predvolieb, ktoré sú na súboroch cookie založené. Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo východiskovom nastavení. Súbory cookie je možné pomocou vášho webového prehľadávača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookie.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach:

Účinný nástroj na správu súborov cookie je tiež k dispozícii tu

ÚČEL SPRACOVANIA A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA

Údaje, ktoré nám poskytujete, používame na to, aby sme vás kontaktovali späť a poskytli vám informácie, o ktoré ste nás požiadali, alebo na účely plnenia zmluvy. Všetky osobné údaje sú spracované zákonným a transparentným spôsobom a sú vyžadované iba primerané, relevantné a nevyhnutné údaje vo vzťahu k účelu spracovania. Právnym základom pre toto spracovanie je spracovanie na účely plnenia zmluvy.

Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu môžeme popri tom využiť na to, aby sme vám zasielali obchodný oznam, t.j. aby sme vás informovali o udalostiach, publikáciách alebo službách, ktoré poskytujeme a ktoré by vás podľa nášho názoru mohli zaujímať. Poskytnutie osobných údajov na účely plnenia zmluvy a poskytnutia osobných údajov na účely odpovede na vami vznesené otázky alebo vami požadované informácie sú našou zmluvnou požiadavkou a ich neposkytnutie môže byť dôsledkom neuzatvorenia zmluvy alebo neposkytnutia odpovede na vami vynesené otázky. Vaše osobné údaje môžeme ďalej používať pre naše vnútorné potreby týkajúce sa najmä sledovania vašej spokojnosti, optimalizácie a zvyšovania kvality poskytovaných produktov a služieb, vývoja nových produktov a znižovania rizík.

Právnym základom pre vyššie uvedené spracovanie je spracovanie z dôvodu nášho oprávneného záujmu, ktorý je daný naším záujmom na propagáciu našich výrobkov a zároveň naším záujmom na skvalitňovanie nami poskytovaných služieb.

Spracovanie vašich osobných údajov s cieľom zasielania obchodných oznamov môžete kedykoľvek odmietnuť a nebude to mať vplyv na naše vzájomné vzťahy. Stačí nám zaslať e-mail s príslušnou žiadosťou na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo na adresu, z ktorej ste od nás dostali obchodné oznámenie, prípadne sa je možné vylúčiť z rozosielania pomocou odhlasovacieho odkazu v päte každého newslettera.

Vaše osobné údaje nebudú použité na účely akéhokoľvek automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.

KTO MÁ K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM PRÍSTUP

Vaše Osobné údaje pre nás v rámci zvyšovania kvality našich služieb a zaisťovania niektorých činností budú spracovávať spracovatelia, ktorí nám poskytujú:

 • serverové, webové, cloudové alebo IT služby
 • účtovné služby
 • právne služby
 • marketingové agentúry

S ohľadom na meniace sa osoby poskytovateľov niektorých služieb nie je možné uviesť všetkých týchto spracovateľov Osobných údajov menovite. Aktuálny zoznam konkrétnych príjemcov Osobných údajov je možné poskytnúť na vyžiadanie na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

OBDOBIE SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budeme spracovávať v čase počas ktorého vám budeme poskytovať naše služby, či plniť vzájomnú zmluvu alebo v čase nevyhnutnom na plnenie archivačných povinností podľa platných právnych predpisov, ako sú napríklad zákon o účtovníctve, zákon o archívnictve a evidencii alebo zákon o dani z pridanej hodnoty.

Vaše osobné údaje teda uchovávame v čase nevyhnutnom na poskytovanie produktov a dokončenie požadovaných transakcií alebo na ďalšie nevyhnutné účely, ako je dodržiavanie našich právnych záväzkov, riešenie sporov a právne vynucovanie našich dohôd. Tieto potreby sa pre rôzne typy údajov v kontexte rôznych produktov môžu líšiť, a preto sa skutočné obdobie uchovávania informácií môže výrazne líšiť. Medzi kritériá, na základe ktorých je určené obdobie uchovávania informácií, patria:

 • Ako dlho sú osobné údaje potrebné na poskytovanie produktov a na zaistenie chodu našej spoločnosti? To zahŕňa aktivity, ako je udržiavanie a zlepšovanie výkonu týchto produktov, udržiavanie zabezpečenia našich systémov a udržiavanie príslušných obchodných a finančných záznamov. Toto je všeobecne platné pravidlo, ktoré je vo väčšine prípadov základom pre určenie obdobia uchovávania dát.
 • Poskytujete nám svoje údaje s očakávaním, že ich budeme uchovávať, kým ich výslovne nebudete chcieť vymazať?
 • Sú tieto osobné údaje citlivé? Ak áno, je všeobecne vhodné používať skrátené obdobie uchovávania dát.
 • Zaviedli sme a oznámili sme konkrétne obdobie uchovávania pre určitý typ dát? Ak áno, tak ho rozhodne nikdy neprekročíme.
 • Poskytli ste súhlas s predĺžením obdobia uchovávania informácií? Ak áno, budeme dáta uchovávať v súlade s vaším súhlasom.
 • Vzťahujú sa na nás právne, zmluvné alebo podobné záväzky uchovávať dáta? Medzi príklady patria zákony upravujúce povinné uchovávanie dát, vládne nariadenie uchovávať dáta súvisiace s vyšetrovaním alebo dáta, ktoré je nutné uchovávať na účely súdneho sporu.

VAŠE PRÁVA VYPLÝVAJÚCE ZO SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vo vzťahu k nami vykonávanému spracovaniu vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

 • právo na prístup k osobným údajom;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz („právo byť zabudnutý“);
 • právo na obmedzenie spracovania údajov;
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu;
 • právo na prenositeľnosť údajov;
 • právo podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov.

Vaše práva sú nižšie vysvetlené, aby ste si dokázali urobiť jasnejšiu predstavu o ich obsahu.

Právo na prístup znamená, že si kedykoľvek môžete požiadať o naše potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú či nie sú spracovávané, a pokiaľ sú, tak na aké účely, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho ich budeme spracovávať, či máte právo na opravu, výmaz, obmedzenie spracovania či vzniesť námietku, odkiaľ sme osobné údaje získali a či dochádza na základe spracovania vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vrátane prípadného profilovania. Takisto máte právo získať kópiu vašich osobných údajov, pričom prvé poskytnutie je bezplatné, za ďalšie poskytnutie môžeme požadovať primeranú úhradu administratívnych nákladov, a to vo výške 4 EUR.

Právo na opravu znamená, že nás kedykoľvek môžete požiadať o opravu či doplnenie vašich osobných údajov, pokiaľ by boli nepresné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazať vaše osobné údaje, pokiaľ (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracovanie je protiprávne, (iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, (iv) ukladá nám to zákonná povinnosť alebo (v) odvoláte udelený súhlas so spracovaním cookies, ktoré sledujú vaše správanie na webových stránkach.

Právo na obmedzenie spracovania znamená, že kým nevyriešime akékoľvek sporné otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, nesmieme vaše osobné údaje spracovávať inak, než tak, že ich budeme mať iba uložené a prípadne ich môžeme použiť iba s vaším súhlasom alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.

Právo vzniesť námietku znamená, že môžete vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré spracovávame na účely priameho marketingu alebo z dôvodu oprávneného záujmu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú už vaše osobné údaje na tieto účely spracovávané, v prípade námietky proti spracovaniu z dôvodu oprávneného záujmu bude táto námietka vyhodnotená a následne vám oznámime, či sme jej vyhoveli a vaše údaje nebudeme naďalej spracovávať alebo že námietka nebola dôvodná a spracovanie bude pokračovať. Každopádne v čase, kým bude námietka vyriešená, bude spracovanie obmedzené.

Právo na prenositeľnosť znamená, že máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré sú spracovávané automatizovane a na základe súhlasu alebo zmluvy, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo na to, aby boli tieto osobné údaje odovzdané priamo inému správcovi;

Pokiaľ máte pripomienky alebo sťažnosť týkajúcu sa ochrany osobných údajov alebo otázku na osobu zodpovednú za ochranu dát v našej spoločnosti či uplatňujete niektoré zo svojich práv, kontaktujte nás, prosím, pomocou nášho formulára. Na vaše otázky či pripomienky odpovieme do 30 dní.

Na našu činnosť takisto dohliada úrad zaoberajúci sa ochranou osobných údajov, na ktorom môžete v prípade vašej nespokojnosti podať sťažnosť. Viac sa dozviete na internetových stránkach úradu.

HLÁSENIE BEZPEČNOSTNÝCH INCIDENTOV

V dnešnej dobe plnej moderných technológií existuje síce nepatrné, ale napriek tomu riziko, že by mohlo dôjsť k úniku vašich osobných údajov či k ich zneužitiu alebo strate. V rámci našej činnosti budeme robiť všetko, čo je v našich silách, aby k takému bezpečnostnému incidentu nedošlo, najmä budeme všetkých našich zamestnancov, prichádzajúcich do styku s vašimi osobnými údajmi, pravidelne školiť na tému ochrany osobných údajov, prijmeme a oboznámime zamestnancov s vnútornými podnikovými predpismi upravujúcimi ochranu vašich osobných údajov a budeme vždy využívať technické riešenie na zabezpečenie nášho spracovávania, ako napríklad šifrovanie dát, zložité heslá a aktualizovaný softvér.

Pokiaľ by však aj napriek našej najlepšej snahe došlo k bezpečnostnému incidentu a tento incident by mohol znamenať vysoké riziko pre vaše práva a slobody, bez meškania vás o takej skutočnosti budeme informovať, a to prostredníctvom poskytnutej e-mailovej adresy a zverejnením takej informácie na našich webových stránkach vrátane všetkých nutných podrobností.

ZMENY ZÁSAD

Naše zásady ochrany osobných údajov môžu byť z času na čas zmenené. Vaše práva vyplývajúce z týchto zásad ochrany osobných údajov bez vášho výslovného súhlasu neobmedzíme. Všetky zmeny zásad ochrany osobných údajov zverejníme na tejto stránke, a pokiaľ pôjde o významné zmeny, budeme vás informovať výraznejšie (v prípade niektorých služieb môžeme zmeny zásad ochrany osobných údajov oznamovať e-mailom). Predchádzajúce verzie týchto zásad ochrany osobných údajov pre vás archivujeme, aby ste k nim mali aj v budúcnosti prístup.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 25.5.2018

Prílohy