Blogujeme

Domnienka, že pracovné odevy vás majú chrániť len dlhodobo, nemusí byť pravdou. Jednorazové pracovné odevy sú špeciálne navrhnuté do špecifických podmienok a určené len k jednorazovému noseniu.

Či pracujete v stavebníctve, poľnohospodárstve, laboratóriu alebo akomkoľvek inom potenciálne rizikovom prostredí, mali by ste chrániť svoje dýchacie cesty. Najčastejšie prach, ale aj toxické látky predstavujú neviditeľného nepriateľa. Zamestnávateľ má povinnosť poskytnúť svojim zamestnancom ochranné prostriedky chrániace ich respiračnú sústavu, ak to podmienky vyžadujú. Prax však býva iná. Zamestnancom totiž často odborná príprava ani ochranné prostriedky dýchacích ciest poskytnuté nie su.

Skratka OOPP sa síce javí byrokraticky, no skrýva sa pod ňou len označenie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Táto kategória je v zákone presne vymedzená a spadajú do nej len také pracovné prostriedky, ktoré spĺňajú všetky stanovené požiadavky.

Zrak je zrejme najdôležitejším zmyslom pri akejkoľvek manuálnej práci. O to horšie, keď niečo bráni jeho dokonalému využitiu – napríklad zahmlené okuliare. Či už sa vám však okuliare zahmlievajú pri prechode medzi prostrediami s rôznymi teplotami, alebo za to môžu respiračné pomôcky a rúška, dá sa tomuto problému vyhnúť hneď niekoľkými spôsobmi.