Pri výbere pracovných odevov pre prácu v mraziarňach a chladiarňach kde dochádza k umelému podchladeniu prostredia a teplota je nižšia ako - 5°C je vyhovujúci odev v zmysle STN EN 342. STN EN 14058 špecifikuje ochranné pracovné odevy v podmienkach vonkajšieho chladného (-5°C) pracovného prostredia napr. v stavebníctve, ale aj v interiéri napr. v potravinárstve.

Aktuálne máme v našom portfóliu veľké  množstvo produktov s výbornými tepelno-izolačným vlastnosťami. Ak však hľadáte ochranné odevy spĺňajúce požiadavky vyššie uvedených noriem, nájdete tieto produkty pod označením: HOBSON PILOT, LIGHTFLASH, ROGAT, JERICA LADY, MALDEN 724Z, SENIC 711Z, SKOLLFIELD 209A, WATSON 7221, TOBADO 7690.